Εξειδίκευση στη συγκόλληση απο το 1982. Το team των μηχανικών συγκόλλησης με την εμπειρία και την τεχνογννωσία είναι στη διαθεσή σου να σου προσφέρει λύσεις σε κάθε πρόβλημα, απορία ή τεχνικό ζήτημα γύρω απο τη συγκόλληση.
Αρχική Νέα Alaska Pipeline EXXON/MOBIL TIPTIG SA Continues to do it Cheaper, Better Faster!!!